• <em>Sheffey</em> NIght on April 22

  Sheffey NIght on April 22

 • All Church Skate Night April 21 at 5

  All Church Skate Night April 21 at 5

 • Lifetouch Directory Photos Make-Up Day is April 17

  Lifetouch Directory Photos Make-Up Day is April 17

 • Listen to Archived Sermons

  Listen to Archived Sermons

 • Welcome to Wayside!

  Welcome to Wayside!